Phòng Dự án và Khách hàng doanh nghiệp

Phụ trách hỗ trợ dự án : 

Mr Việt Anh - 0987.933.999 - Email: viet.anh@techsys.vn

Mr Giang - 0965.733.833 - Email: giang.pb@techsys.vn