Khái niệm cơ bản về Máy chủ (Server) doanh nghiệp

10 Tháng Sáu 2017 10:20:23 CH

Máy chủ doanh nghiệp là gì chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Khái niệm cơ bản về Máy chủ (Server) doanh nghiệp:

 

Máy chủ doanh nghiệp là một máy tính có chứa các chương trình phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp chứ không phải là một người dùng, phòng ban hoặc ứng dụng chuyên biệt. Máy chủ doanh nghiệp dùng để quản lí, bảo mật, kiểm soát thống kê truy cập, chia sẻ tài nguyên, ứng dụng và dữ liệu của các doanh nghiệp.Về mặt lịch sử, một số máy tính có cấu hình lớn đã được các chủ doanh nghiệp sử dụng mặc dù họ đã không được gọi là máy chủ cho đến gần đây. Khi các máy chủ nhỏ hơn, thường là UNIX và máy tính Wintel đã trở nên nhanh hơn và được cung cấp các khả năng quản lý chương trình cho toàn doanh nghiệp, chúng còn được gọi là máy chủ doanh nghiệp . Trong cách sử dụng này, máy chủ doanh nghiệp là cả phần cứng máy tính và phần mềm chính, hệ điều hành. Ví dụ như các máy tính của Sun Microsystems với các hệ thốngSolaris hoặc Linux dựa trên UNIX , các hệ thống Hewlett-Packard (HP), phần cuối của hệ thống Windows 2000 và các hệ thống iSeries của IBM

máy chủ doanh nghiệp

- Việc đưa máy chủ doanh nghiệp vào hệ thống được một số doanh nghiệp để sử dụng mô tả như "siêu chương trình" chạy dưới hệ điều hành trong máy tính và cung cấp dịch vụ cho quản trị viên hệ thống và cho chương trình ứng dụng kinh doanh và các máy chủ chuyên dụng khác chạy trên máy tính. Trước khi bắt đầu sử dụng, các dịch vụ đó đôi khi được coi là một phần của hệ điều hành hoặc xuất hiện trong các gói phần mềm riêng biệt. Ban đầu, nhiều dịch vụ được cung cấp bởi một máy chủ doanh nghiệp có xu hướng chỉ sẵn có trên IBM hoặc các máy tính lớn tương tự trong khi các máy tính ít hiệu quả hơn chạy các ứng dụng chuyên biệt. Khi các máy chủ

nhỏ hơn (như Sun Microsystems và HP) trở nên thích nghi tốt hơn cho các ứng dụng doanh nghiệp (và gần đây trên Internet), nhóm dịch vụ cần thiết để quản lý toàn bộ ứng dụng của công ty được đổi tên thành " máy chủ doanh nghiệp ". " Máy chủ chuyên dụng hơn bao gồm máy chủ Web , máy chủ tường lửa , máy chủ cơ sở dữ liệu , v.v.

Với bài viết trên hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm phần nào hiểu được cơ bản về Máy chủ (Server) dành cho doanh nghiệp