Mô hình thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-X

06 Tháng Chín 2017 9:39:33 SA

Mô hình thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-X

 

thiết bị chuyển mạch Cisco

Thiết bị chuyển mạch Cisco truy cập có hiệu quả với quy mô :

Cung cấp các tính năng doanh nghiệp mà bạn muốn ở một mức giá tuyệt vời. Series 2960-X của hệ thống thiết bị mạng cisco chúng tôi là thiết bị chuyển mạch truy cập vào lớp 2 và lớp 3 Gigabit Ethernet. Chúng dễ triển khai, quản lý và khắc phục sự cố. Họ cung cấp cài đặt phần mềm tự động và cấu hình cổng. Và chúng giúp bạn cắt giảm chi phí với các tính năng tiết kiệm năng lượng. 

 

Mô hình hoạt động thiết bị chuyển mạch Cisco 2960-X

Thiết bị chuyển mạch 2960-X và XR bao gồm các cấu hình để phù hợp với bất kỳ mạng doanh nghiệp nào. Chọn thiết bị chuyển mạch tốt nhất cho nhu cầu của bạn từ hơn 20 kiểu.

Xem so sánh các mô hình

 

Tính năng, đặc điểm

 

Tính năng đặc điểm của thết bị chuyển mạch cisco

 

Đơn giản

 

Tự động cài đặt phần mềm cho việc triển khai bằng không. Cấu hình cổng tự động dựa trên loại thiết bị bán giày adidas. Chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề về phần cứng và phần mềm theo cách chủ động với Cisco Smart Call Home.

 

 Thiết bị mạng cisco đơn giản trong triển khai

 

Thông minh

 

Tiêu thụ ít năng lượng hơn với chế độ ngủ đông. Giảm sự gián đoạn giao thông do sự dư thừa máy điều khiển trên các thiết bị chuyển mạch FlexStack-Plus. Nhận tính khả dụng và kiểm soát ứng dụng bằng NetFlow Lite để ưu tiên các ứng dụng.

 

thiết bị mạng cisco An toàn cao

 

An toàn cao

 

Thiết bị chuyển mạch Cisco 2960-X sử dụng 802.1X để kiểm soát truy cập mạng dựa trên cổng. Kích hoạt khả năng mở rộng khả năng mở rộng và năng động dựa trên vai trò kiểm soát truy cập bằng Cisco TrustSec Technology. Bảo vệ chống trộm địa chỉ IPv6 và các cuộc tấn công nguy hiểm với Bảo mật Đầu tiên của IPv6.