Đánh giá sản phẩm

Không có dữ liệu

Số tài khoản ngân hàng

Tài Khoản Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TECHSYS VIỆT NAM

- Số Tài Khoản  35.9999.8888tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) – PGD Giảng Võ

Tài Khoản Cá Nhân: PHẠM BÁ GIANG

- Số Tài Khoản : 0451.000.433.368tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Thành Công