TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 
  • Tài Khoản Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TECHSYS VIỆT NAM
 
  • - Số Tài Khoản 1: 35.9999.8888 – tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) – PGD Giảng Võ
 
  • - Số Tài Khoản 2: 0451.000.433.493 – tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - PGD Thái Hà - CN Thành Công
 
  • Tài Khoản Cá Nhân: PHẠM BÁ GIANG
 
  • - Số Tài Khoản : 0451.000.433.368 – tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Thành Công