logo

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series Managed Switches

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series Managed Switches - Thiết bị mạng Cisco CBS350 Series

Khối xây dựng quan trọng cho bất kỳ mạng văn phòng nhỏ nào

Từ khả năng kết nối đến các ứng dụng đám mây, mạng đóng một vai trò quan trọng trong mọi hành trình kinh doanh. Độ tin cậy, bảo mật và khả năng chi trả tiếp tục được đặt lên hàng đầu trong khi việc quản lý và vận hành liên tục sẽ làm tăng thêm sự phức tạp, gây tốn thời gian và nguồn lực.

Cisco Business là danh mục các điểm truy cập, bộ chuyển mạch và bộ định tuyến không dây giá cả phải chăng được thiết kế và xây dựng dành cho Doanh nghiệp nhỏ. Được quản lý thông qua Bảng điều khiển doanh nghiệp của Cisco và ứng dụng di động, danh mục này mang lại trải nghiệm đơn giản và đáng tin cậy.

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series Managed Switches - Thiết bị mạng Cisco CBS350 Series - CBS350

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series Managed Switches

Model Name

Order Product ID Number

(Click on the ID number to see more product details)

Description

Gigabit Ethernet

CBS350-8T-E-2G

CBS350-8T-E-2G-EU

●  8 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
●  Rack-mountable

CBS350-8P-2G

CBS350-8P-2G-EU

●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 67W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
●  Rack-mountable

CBS350-8P-E-2G

CBS350-8P-E-2G-EU

●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 60W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
●  Rack-mountable

CBS350-8FP-2G

CBS350-8FP-2G-EU

●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
●  Rack-mountable

CBS350-8FP-E-2G

CBS350-8FP-E-2G-EU

●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
●  Rack-mountable

CBS350-8S-E-2G

CBS350-8S-E-2G-EU

●  8 Gigabit SFP
●  2 Gigabit copper/SFP combo ports
●  Rack-mountable

CBS350-16T-2G

CBS350-16T-2G-EU

●  16 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-16T-E-2G

CBS350-16T-E-2G-EU

●  16 10/100/1000 ports
●  2 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-16P-2G

CBS350-16P-2G-EU

●  16 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget
●  2 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-16P-E-2G

CBS350-16P-E-2G-EU

●  16 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget
●  2 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-16FP-2G

CBS350-16FP-2G-EU

●  16 10/100/1000 PoE+ ports with 240W power budget
●  2 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-24T-4G

CBS350-24T-4G-EU

●  24 10/100/1000 ports
●  4 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-24P-4G

CBS350-24P-4G-EU

●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget
●  4 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-24FP-4G

CBS350-24FP-4G-EU

●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget
●  4 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-24S-4G

CBS350-24S-4G-EU

●  24 Gigabit SFP
●  2 Gigabit copper/SFP combo + 2 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-48T-4G

CBS350-48T-4G-EU

●  48 10/100/1000 ports
●  4 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-48P-4G

CBS350-48P-4G-EU

●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget
●  4 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

CBS350-48FP-4G

CBS350-48FP-4G-EU

●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget
●  4 Gigabit SFP
●  Rack-mountable

Gigabit Ethernet with 10G Uplinks

CBS350-24T-4X

CBS350-24T-4X-EU

●  24 10/100/1000 ports
●  4 10 Gigabit SFP+
●  Rack-mountable

CBS350-24P-4X

CBS350-24P-4X-EU

●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget
●  4 10 Gigabit SFP+
●  Rack-mountable

CBS350-24FP-4X

CBS350-24FP-4X-EU

●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget
●  4 10 Gigabit SFP+
●  Rack-mountable

CBS350-48T-4X

CBS350-48T-4X-EU

●  48 10/100/1000 ports
●  4 10 Gigabit SFP+
●  Rack-mountable

CBS350-48P-4X

CBS350-48P-4X-EU

●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget
●  4 10 Gigabit SFP+
●  Rack-mountable

CBS350-48FP-4X

CBS350-48FP-4X-EU

●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget
●  4 10 Gigabit SFP+
●  Rack-mountable

Multi-Gigabit Ethernet

CBS350-8MGP-2X

CBS350-8MGP-2X-EU

●  6 x 10/100/1000 PoE+ports
●  2 x 2.5G PoE+ ports
●  2 x Multigigabit/SFP+ combo
●  124W PoE power budget
●  Rack-mountable

CBS350-8MP-2X

CBS350-8MP-2X-EU

●  8 x 100M/1G/2.5G PoE+ ports (4 support 60W PoE)
●  2 x 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo)
●  240W PoE power budget
●  Rack-mountable

CBS350-24MGP-4X

CBS350-24MGP-4X-EU

●  20 x 10/100/1000 PoE+ ports
●  4 x 100M/1G/2.5G PoE+ ports (4 support 60W PoE)
●  4 x 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  375W PoE power budget
●  Rack-mountable

CBS350-12NP-4X

CBS350-12NP-4X-EU

●  12 x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE)
●  4 x 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  375W PoE power budget
●  Rack-mountable

CBS350-24NGP-4X

CBS350-24NGP-4X-EU

●  16 x 10/100/1000 PoE+ ports
●  8 x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE)
●  4 x 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  375W PoE power budget
●  Rack-mountable

CBS350-48NGP-4X

CBS350-48NGP-4X-EU

●  40 x 10/100/1000 PoE+ ports
●  8 x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE)
●  4 x 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  740W PoE power budget
●  Rack-mountable

10 Gigabit Ethernet

CBS350-8XT

CBS350-8XT-EU

●  8 x 10 Gigabit copper ports
●  2 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 2 x 10G copper ports)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

CBS350-12XS

CBS350-12XS-EU

●  12 x 10 Gigabit SFP+
●  2 x 10 Gigabit copper ports (combo with 2 x SFP+)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

CBS350-12XT

CBS350-12XT-EU

●  12 x 10 Gigabit copper ports
●  2 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 2 x 10G copper ports)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

CBS350-16XTS

CBS350-16XTS-EU

●  8 x 10 Gigabit copper ports
●  8 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

CBS350-24XS

CBS350-24XS-EU

●  24 x 10 Gigabit SFP+
●  4 x 10 Gigabit copper ports (combo with 4 x SFP+)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

CBS350-24XT

CBS350-24XT-EU

●  24 x 10 Gigabit copper ports
●  4 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 4 x 10G copper ports)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

CBS350-24XTS

CBS350-24XTS-EU

●  12 x 10 Gigabit copper ports
●  12 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

CBS350-48XT-4X

CBS350-48XT-4X-EU

●  48 x 10 Gigabit copper ports
●  4 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
●  1 x GE management port
●  Rack-mountable

 

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series, một phần của dòng giải pháp mạng Cisco Business, là danh mục các thiết bị chuyển mạch được quản lý với giá cả phải chăng, cung cấp nền tảng quan trọng cho bất kỳ mạng văn phòng nhỏ nào. Bảng điều khiển trực quan giúp đơn giản hóa việc thiết lập mạng và các tính năng nâng cao đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, trong khi bảo mật toàn diện bảo vệ các giao dịch quan trọng của doanh nghiệp. Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Business 350 cung cấp sự kết hợp lý tưởng giữa khả năng chi trả và khả năng cho văn phòng nhỏ, đồng thời giúp bạn tạo ra lực lượng lao động hiệu quả hơn, được kết nối tốt hơn. Khi doanh nghiệp của bạn cần các tính năng mạng nâng cao và bảo mật cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số nhưng giá trị vẫn là ưu tiên hàng đầu thì bạn đã sẵn sàng sử dụng Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series Managed Switches.

Ứng dụng kinh doanh

Cho dù bạn cần một mạng hiệu suất cao cơ bản để kết nối máy tính của nhân viên hay giải pháp cung cấp dịch vụ dữ liệu, thoại và video, Thiết bị chuyển mạch dòng doanh nghiệp Cisco CBS350 đều cung cấp giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn. Các kịch bản triển khai có thể xảy ra bao gồm:

 • Kết nối văn phòng an toàn: Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series - Thiết bị mạng Cisco CBS350 có thể kết nối đơn giản và an toàn các nhân viên làm việc trong các văn phòng nhỏ với nhau và với tất cả các máy chủ, máy in và các thiết bị mạng khác mà họ sử dụng. Hiệu suất cao và khả năng kết nối đáng tin cậy giúp tăng tốc độ truyền tệp và xử lý dữ liệu, cải thiện thời gian hoạt động của mạng và giúp nhân viên của bạn được kết nối và làm việc hiệu quả.
 • Truyền thông hợp nhất: Là một giải pháp mạng được quản lý, Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Business 350 cung cấp hiệu suất và thông tin xử lý lưu lượng truy cập nâng cao mà bạn cần để phân phối tất cả thông tin liên lạc và dữ liệu qua một mạng. Cisco cung cấp danh mục hoàn chỉnh về điện thoại IP và các sản phẩm truyền thông hợp nhất khác được thiết kế cho doanh nghiệp. Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series đã được kiểm tra nghiêm ngặt để giúp đảm bảo tích hợp dễ dàng và tương thích hoàn toàn với các sản phẩm này cũng như các sản phẩm khác, đồng thời cung cấp giải pháp kinh doanh hoàn chỉnh.
 • Kết nối khách có độ an toàn cao. Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series Managed Switches (Thiết bị mạng Cisco CBS350 Series) cho phép bạn mở rộng kết nối mạng có độ bảo mật cao cho khách ở nhiều cài đặt khác nhau, chẳng hạn như khách sạn, phòng chờ văn phòng hoặc bất kỳ khu vực nào khác dành cho người dùng không phải nhân viên. Bằng cách sử dụng khả năng phân đoạn lưu lượng truy cập và bảo mật mạnh mẽ nhưng dễ cấu hình, bạn có thể tách biệt lưu lượng kinh doanh quan trọng của mình khỏi các dịch vụ khách và giữ các phiên mạng của khách ở chế độ riêng tư với nhau.

Tính năng và lợi ích

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series cung cấp bộ tính năng nâng cao mà các doanh nghiệp đang phát triển yêu cầu cũng như các ứng dụng và công nghệ băng thông cao. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp những lợi ích sau.

Dễ quản lý và triển khai

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series được thiết kế để khách hàng thương mại hoặc đối tác phục vụ họ dễ dàng sử dụng và quản lý, bao gồm các tính năng sau:

Bảng thông tin doanh nghiệp của Cisco được thiết kế để quản lý các thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và điểm truy cập không dây của Cisco Business. Bảng điều khiển doanh nghiệp của Cisco đơn giản hóa các thách thức truyền thống trong việc triển khai và quản lý mạng doanh nghiệp đồng thời tự động hóa việc triển khai, giám sát và quản lý vòng đời của mạng. Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series (CBS350 Series) hỗ trợ đầu dò nhúng cho Bảng điều khiển doanh nghiệp của Cisco, loại bỏ nhu cầu thiết lập phần cứng hoặc máy ảo riêng biệt tại chỗ.

 • Giải pháp Cắm và Chạy Mạng của Cisco cung cấp giải pháp đơn giản, an toàn, thống nhất và tích hợp để dễ dàng triển khai thiết bị mới hoặc cung cấp các bản cập nhật cho mạng hiện có. Giải pháp này cung cấp một cách tiếp cận thống nhất để cung cấp cho bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch và thiết bị không dây của Cisco trải nghiệm triển khai gần như không cần chạm.
 • Giao diện người dùng trực quan giúp giảm thời gian cần thiết để triển khai, khắc phục sự cố và quản lý mạng, đồng thời cho phép bạn hỗ trợ các chức năng phức tạp mà không cần tăng số lượng nhân viên CNTT.
 • Bộ chuyển mạch cũng hỗ trợ Chế độ xem văn bản, một tùy chọn Giao diện dòng lệnh (CLI) đầy đủ dành cho những đối tác ưa thích nó.
 • Hỗ trợ Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) cho phép bạn thiết lập và quản lý các thiết bị chuyển mạch cũng như các thiết bị Cisco khác từ xa từ trạm quản lý mạng, cải thiện quy trình làm việc CNTT và cấu hình hàng loạt.

Độ tin cậy và khả năng phục hồi cao

Trong một doanh nghiệp đang phát triển, nơi mà tính khả dụng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần là rất quan trọng, bạn cần đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh và nhân viên luôn có thể truy cập dữ liệu và tài nguyên họ cần. Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Business 350 - Thiết bị mạng Cisco CBS350 Series hỗ trợ hình ảnh kép, cho phép bạn thực hiện nâng cấp phần mềm mà không cần phải đưa mạng ngoại tuyến hoặc lo lắng về việc mạng bị hỏng trong quá trình nâng cấp.

Bảo mật mạnh mẽ

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao mà bạn cần để bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của mình và ngăn chặn những người dùng trái phép truy cập mạng:

 • Hỗ trợ các ứng dụng bảo mật mạng nâng cao như IEEE 802.1X và bảo mật cổng giới hạn chặt chẽ quyền truy cập vào các phân đoạn cụ thể trong mạng của bạn. Xác thực dựa trên web cung cấp giao diện nhất quán để xác thực tất cả các loại thiết bị chủ và hệ điều hành mà không gặp sự phức tạp khi triển khai máy khách IEEE 802.1X trên mỗi điểm cuối.
 • Các cơ chế bảo vệ nâng cao, bao gồm kiểm tra Giao thức phân giải địa chỉ động (ARP), Bảo vệ nguồn IP và rình mò Giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP), phát hiện và chặn các cuộc tấn công mạng có chủ ý. Sự kết hợp của các giao thức này còn được gọi là liên kết cổng IP-MAC (IPMB).
 • IPv6 First Hop Security mở rộng khả năng bảo vệ mối đe dọa nâng cao cho IPv6. Bộ bảo mật toàn diện này bao gồm kiểm tra ND, bảo vệ RA, bảo vệ DHCPv6 và kiểm tra tính toàn vẹn liên kết lân cận, cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại một loạt các cuộc tấn công giả mạo địa chỉ và tấn công trung gian trên mạng IPv6.

Cấp nguồn qua Ethernet (Poe)

Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Business 350 có sẵn với tối đa 48 cổng cấp nguồn qua Ethernet (PoE). Khả năng này giúp đơn giản hóa việc triển khai công nghệ tiên tiến như điện thoại IP, mạng không dây và giám sát IP bằng cách cho phép bạn kết nối và cấp nguồn cho các điểm cuối mạng qua một cáp Ethernet duy nhất. Không cần lắp đặt nguồn điện riêng cho điện thoại IP hoặc điểm truy cập không dây, bạn có thể tận dụng các công nghệ truyền thông tiên tiến nhanh hơn và với chi phí thấp hơn. Các mô hình hỗ trợ 802.3af PoE và 802.3at PoE+. PoE 60W cũng được hỗ trợ trên các thiết bị chuyển mạch chọn lọc để cấp nguồn cho các điểm truy cập không dây hiệu suất cao và các thiết bị Internet of Things (IoT).

Hỗ trợ IPv6

Khi sơ đồ địa chỉ IP phát triển để phù hợp với số lượng thiết bị mạng ngày càng tăng, Bộ chuyển mạch dòng Cisco Business 350 có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang thế hệ mạng tiếp theo. Các thiết bị chuyển mạch này tiếp tục hỗ trợ IPv4 thế hệ trước, cho phép bạn phát triển sang tiêu chuẩn IPv6 mới theo tốc độ của riêng bạn và giúp đảm bảo rằng mạng hiện tại của bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ các ứng dụng kinh doanh của bạn trong tương lai. Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Business 350 đã hoàn thành thành công thử nghiệm IPv6 nghiêm ngặt và đã nhận được chứng nhận USGv6 và IPv6 Gold.

Quản lý lưu lượng lớp 3 nâng cao

Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Business 350 cho phép một bộ khả năng quản lý lưu lượng tiên tiến hơn để giúp các doanh nghiệp đang phát triển tổ chức mạng của họ một cách hiệu quả và năng suất hơn. Ví dụ: các thiết bị chuyển mạch cung cấp định tuyến Lớp 3 động, cho phép bạn phân đoạn mạng của mình thành các nhóm làm việc và liên lạc qua các Vlan mà không làm giảm hiệu suất ứng dụng.

Với những khả năng này, bạn có thể nâng cao hiệu quả của mạng bằng cách giảm tải các tác vụ xử lý lưu lượng truy cập nội bộ khỏi bộ định tuyến và cho phép nó quản lý chủ yếu lưu lượng truy cập bên ngoài và bảo mật.

Khả năng xếp chồng

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series cung cấp khả năng xếp chồng thực sự, cho phép bạn định cấu hình, quản lý và khắc phục sự cố tất cả các thiết bị chuyển mạch trong một ngăn xếp dưới dạng một đơn vị có một địa chỉ IP duy nhất.

Ngăn xếp thực sự cung cấp một mặt phẳng điều khiển và dữ liệu thống nhất, ngoài mặt phẳng quản lý, mang lại tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ sử dụng vì ngăn xếp các đơn vị hoạt động như một thực thể duy nhất cấu thành tất cả các cổng của các thành viên ngăn xếp. Khả năng này có thể giảm thiểu triệt để độ phức tạp trong môi trường mạng đang phát triển đồng thời cải thiện khả năng phục hồi và tính khả dụng của các ứng dụng mạng. Xếp chồng thực sự cũng mang lại các lợi ích quản trị và tiết kiệm chi phí khác thông qua các tính năng như QoS xếp chồng chéo, Vlan, LAG và phản chiếu cổng mà các bộ chuyển mạch cụm không thể hỗ trợ.

Thiết kế nhỏ gọn

Thiết kế đẹp mắt và nhỏ gọn dành cho Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series mang lại sự linh hoạt khi triển khai bổ sung, bao gồm lắp đặt tủ nối dây bên ngoài như cửa hàng bán lẻ, văn phòng có không gian mở và lớp học mà không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Hiệu suất năng lượng

Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Business 350 tích hợp nhiều tính năng tiết kiệm năng lượng trên tất cả các kiểu máy, cung cấp danh mục chuyển mạch tiết kiệm năng lượng rộng rãi nhất trong ngành. Các công tắc này được thiết kế để tiết kiệm năng lượng bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, giúp bảo vệ môi trường và giảm chi phí năng lượng của bạn. Họ cung cấp giải pháp mạng thân thiện với môi trường mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Tính năng của Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series:

 • Hỗ trợ tiêu chuẩn Ethernet Hiệu quả Năng lượng (IEEE 802.3az), giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng bằng cách giám sát lượng lưu lượng truy cập trên một liên kết đang hoạt động và đưa liên kết vào trạng thái ngủ trong thời gian yên tĩnh
 • Tự động tắt nguồn trên các cổng khi liên kết bị hỏng
 • Trí thông minh nhúng để điều chỉnh cường độ tín hiệu dựa trên độ dài của cáp kết nối
 • Thiết kế không quạt ở hầu hết các kiểu máy, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng, tăng độ tin cậy và mang lại khả năng vận hành êm ái hơn

Yên tâm và bảo vệ đầu tư

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 350 Series - Thiết bị mạng Cisco CBS350 đượng cung cấp bởi Techsys Việt Nam mang lại hiệu suất đáng tin cậy và sự an tâm mà bạn mong đợi từ thiết bị chuyển mạch Cisco. Một giải pháp đã được thử nghiệm nghiêm ngặt nhằm giúp đảm bảo thời gian hoạt động mạng tối ưu nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru.